Letecké snímkovanie

Máte záujem o letecké snímky?
Vykonávame letecké snímkovanie (foto a video) pomocou profesionálnych diaľkovo riadených dronov. Používame stabilizované kamery pre dosiahnutie čo najlepšej obrazovej kvality. Zákazník vidí priamy prenos z dronu na zobrazovači okamžite tak vidí približný výsledok videa/fotografie.

Aká je cena?
Cenu stanovujeme individuálne na základe požiadavky zákazníka. Výsledná cenová ponuka obsahuje všetky náklady potrebné na vyhotovenie leteckého snímkovania.
Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.

Prvoradá je pre nás bezpečnosť a preto si vyhradzujeme právo zrušiť let v prípade:

– nepriaznivé počasie (dážď, vietor nad 6 m/s, sneženie)
– nebezpečné lietanie nad ľuďmi
– akékoľvek zhadzovanie predmetov z dronu
– filmovanie objektov a lokalít či osôb bez súhlasu zainteresovaných a porušenia §63 a § 64 zákona o utajovaných skutočnostiach 215/2004 ako aj §60 zákona o civilnom letectve č.143/1998 Z.z

Poskytujeme nasledujúce služby v oblasti problematiky dronov:
– Konzultácie ohľadne legislatívy
– Školenia na používanie dronov pre začiatočníkov a i.
– Technické konzultácie
– Servis po pádoch (podľa rozsahu)

Comments are closed.